Logo boost!

Welkom op de testen-site van Boost!

Op deze site vind je allerlei testen die je inzicht geven in o.a. samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Een aantal testen zijn vrij toegankelijk en kan je zo gebruiken en voor een aantal test geldt dat we die alleen in overleg met een team of individuele medewerker aanbieden.

De aangeboden tests hebben een wetenschappelijke basis en worden toegepast op en soms aangepast aan de praktijk.

 

Mocht je vragen hebben dan kan je contact opnemen met: boost@ggdzeeland.nl