Logo boost!

Leiderschapstests

Leiderschap volgens Quinn     

Leiderschap laat zich niet gemakkelijk in 1 hokje omschrijven. Een goed leider kan juist meerdere (tegenstrijdige) rollen vervullen. Met deze test krijgt u zicht op uw score in de 8 leiderschapsrollen op de dimensies: mens, resultaat, innovatie en beheer gericht. Door een 360graden uitvoering krijgt u beter zicht op de fit tussen uw rol en uw omgeving.               

 • Gebaseerd op: Competing Values Framework; Quinn en Rohrbach
 • Doel: Inzicht in leiderschapsstijl
 • Resultaat: Inzicht in uw eigen leiderschap volgens uzelf en in perceptie van anderen
 • Methodiek: Ieder teamlid vult de vragenlijst over zichzelf in en over minimaal twee andere teamleden
 • Duur: 8 min per ingevulde test
 • Meer informatie: casus

 

Leiderschap op basis van de theorie van Kets de Vries

De leiderschapstest helpt managers en bestuurders vast te stellen hoe goed zij of anderen hun belangrijkste taken vervullen. Het doel van de vragenlijst is om de geteste persoon een beter begrip bij te brengen en om hem of haar bewuster te maken van het belang van de diverse dimensies en te stimuleren de eigen vaardigheden in alle essentiële gebieden aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.

Hoewel er geen perfecte score bestaat, kan een hoge score in bepaalde dimensies bijdragen aan een grote effectiviteit als leidinggevende.

 • Gebaseerd op: Manfred Kets de Vries
 • Doel: Inzicht verkrijgen in de uitvoering van de belangrijkste managementtaken
 • Resultaat: Inzicht in de bekwaamheid in 12 dimensies
 • Methodiek: Ieder teamlid vult de vragenlijst over zichzelf in en over minimaal twee andere teamleden
 • Duur: 4 min per ingevulde test

 

Situationeel leiderschap           

Een leider begrijpt het ontwikkelstadium van het team en past zijn of haar leidinggevende gedrag hier op aan. Met deze test wordt het vermogen om de juiste leiderschapsstijl te kiezen en te variëren in leiderschapsstijl duidelijk.

 • Gebaseerd op: Hersey en Blanchard
 • Doel: Inzicht in leiderschapsstijl
 • Resultaat: Inzicht in leiderschap-aanpassingsvermogen
 • Methodiek: Ieder teamlid vult de vragenlijst over zichzelf in en over minimaal twee andere teamleden
 • Duur: 8 min per ingevulde test

 

PBOI volgens Adizes

Om een organisatie goed te laten lopen, zijn bepaalde rollen nodig. De PBOI-test van Adizes helpt managers en bestuurders vast te stellen welk rol men heeft. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een viertal managementrollen:

-Producent (P)

-Beheerder (B) 

-Ondernemer (O)

-Integrator (I)

De producent voelt vooral de zorg voor het tot stand komen van de resultaten. De beheerder is gericht op orde en regelmaat (procedures, de manier waarop er gewerkt wordt). Kenmerkend voor de ondernemer is de externe gerichtheid, de gevoeligheid voor veranderingen en de creativiteit. De integrator wordt gekenmerkt door de zorg voor de gezamenlijkheid, door gevoel voor mensen. Het doel van de vragenlijst is om de geteste persoon een beter begrip bij te brengen en om hem of haar bewuster te maken van de rol die men speelt.

Hoewel er geen perfecte score bestaat, kan een hoge spreiding tussen de rollen bijdragen aan een grote effectiviteit als leidinggevende.

 • Gebaseerd op: Adizes
 • Doel: Inzicht verkrijgen in de rol als manager
 • Resultaat: Inzicht in de rol in 4 dimensies
 • Methodiek: Ieder teamlid vult de vragenlijst over zichzelf in en over minimaal twee andere teamleden

Duur: 4 min per ingevulde test