Logo boost!

Organisatieontwikkelingstests

Cultuurtest op basis van Handy         

Handy stelt dat de cultuur van de organisatie niet los gezien kan worden van overige aspecten van die organisatie. Met name de cultuur en structuur zouden sterk met elkaar verbonden zijn. Volgens Handy zijn er 4 verschillende cultuurclusters te onder scheiden. Dit zijn:

-Machtscultuur: alles is gericht op de grillen van de machtsfiguur

-Rollencultuur: de macht licht niet bij een persoon, maar bij de rol die hem is toebedeeld

-Taakgerichte cultuur: macht is niet verbonden aan een persoon of functie, maar is verspreid over de organisatie

-Persoonsgerichte cultuur: macht wordt ontleent aan kennis en expertise

-Door middel van afname van deze test komt u er achter welke cultuur binnen uw organisatie dominant is.

 • Gebaseerd op: C. Handy
 • Doel: Inzicht in de organisatiecultuur
 • Resultaat: Inzicht in de vier cultuurtypen van Handy
 • Methodiek: Ieder teamlid vult de vragenlijst over het team
 • Duur: 5 min per ingevulde test

 

Readiness Scan Veranderen    

Veranderprocessen zijn vaak erg complex en niet altijd wordt met alles of iedereen rekening gehouden. Het gevolg hiervan is dat een veranderproces mogelijk kan vastlopen. Met deze uitgebreide test krijgt u aangrijpingspunten, die helpen bij het zo soepel mogelijk implementeren van een verandering in uw team of organisatie. Bij de ontwikkeling van de test, zijn meerdere theorieën samengekomen om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen vormen. Gebruikte theorieën zijn de Campmatrix, de 8 fasen van verandering van Kotter en het stakeholdersmodel van Peter Block.

 • Doel: Scan om te kijken of u of uw team klaar is voor verandering
 • Op basis van theorieën van Camp, Kotter en Block
 • Resultaat: energie steken in de juiste zaken
 • Methodiek: U vult de vragenlijst over uzelf in
 • Duur: 10 min per ingevulde test

 

Matrix van Camp  

Peter Camp ontwikkelde een matrix die helpt bij het kiezen van aangrijpingspunten binnen veranderprocessen, die helpt bij het rekening houden met uiteenlopende belangen en de veranderingsenergie in de juiste zaken weet te steken. Bij de test komen een negental aangrijpingspunten aan de orde.

 • Doel: Hulp bij het implementeren van veranderprocessen
 • Resultaat: energie steken in de juiste zaken
 • Methodiek: U vult de vragenlijst over uzelf in
 • Duur: 10 min per ingevulde test

 

Verandertest (op basis van De Caluwé)      

Veranderkunde is een vakgebied dat zich bezig houdt met veranderingsprocessen: hoe ze verlopen, wat werkzame en niet werkzame interventies zijn, welke interventies het best passen bij welke veranderingen, onder welke omstandigheden ze werken en wat de gewenste competenties en houdingen zijn van de veranderaars.

De Caluwé onderscheidt vijf manieren van denken over veranderen. De vijf manieren van denken, elk getypeerd met een kleur, vertegenwoordigen de theorieën over veranderen die men kent. Door de test af te nemen ontstaat een duidelijk visie op de manier van denken over het doorvoeren van veranderingen van uw organisatie.

 • Gebaseerd op: Leon de Caluwé
 • Doel: Inzicht verkrijgen in de voorkeuren bij het doorvoeren van veranderingen
 • Resultaat: Inzicht in de verandervoorkeur aan de hand van 5 veranderkundige paradigma’s
 • Methodiek: Zelfevaluatie (teamevaluatie is tevens mogelijk)
 • Duur: 8 min per ingevulde test